Rådgivning inom Energi, VVS och Miljö

BilenErfarenheter från min Focus FFV Ford Focus FFV

Innehåll:

Se även: Potentialer för etanolinblandning i bensin i Västerbotten

Fakta om bilens energianvändning och globala miljöpåverkan

I glesare bebyggda områden, har vi många fall ingen annan möjlighet än att ta personbil för transport. Bilen står för en stor del av vår energianvändning, framförallt med tanke på att i Norra Norrland biltätheten ligger kring 500 bilar/1000 invånare. Det betyder att de allra flesta 4 personers familjer har två bilar. Energianvändningen ligger därigenom en bit högre än 20.000 kWh/familj.

Denna energi utgörs av fossila bränslen: bensin eller diesel. Bränslen som inom överskådlig tid kommer att ta slut. Dessa bränslen orsakar också utsläpp av CO2 som inte ingår i det naturliga kretsloppet. CO2 från fossila bränslen bidrar till ökningen av drivhuseffekten.

För några år sedan tvistade forskarna om jordens medeltemperatur kommer att öka eller inte. För inte så länge sedan tvistade man inte längre om detta, utan om det skulle röra sig om 1,5 eller 3,5 graders ökning.

Den senaste rapporten från FN's klimatkommission talar nu om att det kan handla om en 6 gradig ökning av medeltemperaturen på jorden.

Källa till dessa faktauppgifter är skriften "MILEN-TRANSPORT - Miljöanpassad energieffektiv lokal transport" från 1999, utgiven av Energimyndigheten, Vägverket och Naturvårdsverket.

Upp till sidans topp

Vad kan jag göra för att motverka allvarliga miljökonsekvenser?

Kör mindre!

Det kortsiktiga klimatmålet är att minska CO2 med 10%. Börja med att köra 10% mindre. Cykla eller gå! Det mår man bra av både fysiskt och psykiskt. Ta mer energieffektiva transportmedel. Åk buss lite oftare. Då får du också tid att prata med grannen en stund. Eller så kan du läsa nåt och koppla av. Eller varför inte blunda en stund?

Gå en Eco-Driving kurs!

Eco-Driving lär ut hur du kan minska bensinförbrukningen med ca 10% genom att köra mjukare och med blicken lite längre fram. Prova själv om du kan köra en längre sträcka utan att använda bromsen! (dvs köra med framförhållning, inte köra på medtrafikanter för att köra snålt)

Skaffa etanolbil!

Det finns etanolbilar som är flexibla. De går att köra på både 100% bensin och på 85% etanol med 15% bensin. Än så länge finns inte så många tankställen, men ju fler som vågar skaffa etanolbil desto fortare får vi fler tankställen med E85 bränsle. Etanol går ju att bränna hemma! Istället för att köra olja från fjärran land kan Norra Sverige vara helt självförsörjande på etanolbränslen som har tillverkats i regionen. Där skulle vi göra ett riktigt ekonomiskt kap. dessutom minskar CO2 utsläppen med ca 4000 kg (4 ton!) per bil och år. Dessutom går det att köra de allra flesta personbilar att köra på 10 % etanol. E85 kostade januari 2003 7,41 kr per liter. Jämfört med bensin som då låg på 9,56 kr per liter blir det en kostnadsminskning om ca 0,50 kr per liter!

Ford Focus FFV


Upp till sidans topp

Vill du veta mer?

I Umeå har Sven o Tages trafikskola kurser i Eco-Driving. Hör med din lokala trafikskola. Även vägverket har information och anordnar kurser.
www.str.se
www.ecodriving.se
www.ecodriving.nu
www.vv.se
www.environ.se
www.stem.se

Även Konsumentverket har bilsidor
www.konsumentverket.se

Information om etanol finns bl a på
www.baff.info

FFV (fuel flexble vehicles) bilar finns hos Carstedts i Umeå och Ö-vik.
www.greenzone.nu
www.carstedts-bil.se

Information om E85 och användning/konvertering finns bl a på
www.e85.nu, Bra sidor med bl a erfarenheter av konverteringar
Peter Hallgrens infosidor med 5 års erfarenheter från E85 experiment
Ännu en etanolbilssida som är bra: www.etanolbil.com

Upp