Rådgivning inom Energi, VVS och Miljö

Energideklaration av byggnader - vad gäller?

Lagen om energideklaration trädde i kraft 1 okt 2006. Den bygger på ett EU direktiv som gäller alla EU länder. Syftet är att minska energibehoven i byggnader för att minska:
- fossilenergiberoendet och därmed klimatpåverkan
- behoven av importerad energi
- effektbehoven
- kostnaderna

Inom EU kallas detta "security of supply" att säkerställa tillförseln.
Den gäller

- Alla byggnader där det finns ett hyresförhållande och sk specialbyggnader
större än 1000 m². Dessa skall vara deklarerade senast 2008-12-31.
- Småhus som säljs efter 2008-12-31. Deklarationsplikten gäller endast vid försäljning.
Försäljningstidpunkten är när säljaren och köparen ingår köpeavtalet d.v.s vid köpekontraktets upprättande. Deklarationen utförs av en certifierad energiexpert och den slutförs genom att den registreras hos Boverket av ett ackrediterat företag. Deklarationen är giltig i 10 år.

Som ägare av en byggnad som är deklarationspliktig kan du göra följande:
1. Samla in fakta om byggnaden. Du kan använda Boverkets energideklarationsblankett som checklista.
2. Kontakta en (eller flera) certifierad energiexpert/ackrediterat företag. Dessa har oftast mer utförliga formulär för insamlande av nödvändig data. Experten och det ackrediterade företaget utför deklarationen.
3. Anslå den färdiga deklarationens sammanfattning på välsynlig plats.

Priset för deklarationerna varierar mycket beroende en orolig marknad, ambitionsnivå, byggnadsägarens förarbete, reskostnader m m.
För en villa får man räkna storleksordning 5000 kr.
För större byggnader en grundavgift på 7-10 000 kr + tillägg om 2-3 kr/m² beroende på byggnadens storlek och komplexitet.
Boverkets hemsida har bra information om energideklarationer, Boverket
En direktlänk till Frågor och svar:
Energideklaration, frågor och svar
Energiexperter kan hittas under "behöriga personer", här kan du söka olika behörigheter, på namn, län, m m. Energiexperter
Läs mer: En personlig reflektion


Är det aktuellt med en energideklaration? Ladda ner Exergi B(y)råns blanketter. Här kan du ladda ner blanketterna
Använd blanketterna för en prisförfrågan hos valfritt ackrediterat företag.

Du kan också skicka blanketterna till Exergi B(y)rån så får du offert från vår
samarbetspartner Apoidea. Besiktning på plats utförs av Exergi B(y)rån om så önskas.
Energideklarationer och energikartlägganingar för såväl villor som större komplicerade byggnader utförs.
Erfarenheter från hundratals byggnader finns, inkl komplicerade ventilations och kylanläggningar för komfortkyla.

Upp