Rådgivning inom Energi, VVS och Miljö

Energi- och klimatrådgivning

Marcel Berkelder har sedan 1998 varit energirådgivare i Vindeln och har genom Exergi B(y)rån sedan 2000 avtal med Vindelns kommun om kommunal energi- och klimatrådgivning.
För invånarna, föreningar och småföretagare i Vindeln ger Exergi B(y)rån kostnadsfritt råd per telefon, e-post brev och fax.

Under andra halvan av 2007 t o m juni 2009 har Exergi B(y)rån uppdraget som energi- och klimatrådgivare även för Norsjö kommun. Mars/april 2009 kommer en ny rådgivare att börja i Norsjö. Kontakta Norsjö kommun för mer information.


Exergi B(y)rån har under många år varit energirådgivare i Lycksele. Innevånarna och småföretag i Lycksele vänder sig numera till energi- och klimatrådgivare Jamal Mouneimne på 0950-164 61

Rådgivningen skall bedrivas enl. gällande regler utfärdade av Statens Energimyndighet och syftar i första hand till att minska elenergi- och eleffektbehoven.
Regeringsbeslutet om omställningen till ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle innebär naturligtvis att även andra frågor om energi är aktuella och berättigande till kostnadsfria råd.
Sedan 2008 ingår även klimatrådgivning i uppdraget och fr o m 2009 är även transportfrågor en del av uppdraget. Kommunal energi- och klimatrådgivning finansieras av Energimyndigheten.
Bor du i en annan kommun än Vindeln kan du vända dig till din egen kommunala energi- och klimatrådgivare. Ring kommunväxeln.


Marcel har 30 års erfarenhet av energirådgivning och har en hög ambition att hålla sig ajour. Bl a genom 10 p Human ekologi och Hållbar utveckling, Umeå Universitet, certifiering som energiexpert genom Swedcert och utbildningar inom nätverken för rådgivning.
Vänd dig med förtroende till Marcel, hans 11 åriga erfarenhet av undervisning och långa energibana gör att han förklarar på ett begripligt sätt.

Energirådgivning får du också här genom att klicka på rubrikerna längre ner, eller via bilden här under.


NYHET: Analysera dina elkostnader

elkostnadsanalys

jämför elpriser på elprisguiden


Vill du ha bättre koll på elpriserna? ”elpriskollen.se – en heltäckande och aktuell prisjämförelse”

Besök Nenets Fråga-om-energi forum, energirådgivning på nätet, svaren levereras av
Exergi B(y)rån!
Sugen på att bygga en luftsolfångare?
Gör som hundratals andra och börja nyttja solvärmen på ett enkelt och billigt sätt. Återvinn byggmaterial!

Råd om vindsisolering och fönsterrenovering, pdf 2 sidor
konsumentverket, råd och marknadsöversikter
Vanliga frågor om pellets
Värmepump:
Artikel i Borrsvängen nr 1-2000


Är uteluftsvärmepumpen någonting för mig?

Checklista för värmepump
4 sidor inför köp av värmepump, fullspäckat med tips och råd.

För ägare av större fastigheter finns det en bra informationsbroschyr (framtagen med hjälp av Exergi B(y)rån) hos Mälardalens energikontor.
Klicka här för flerfastighetsbroschyren

Klicka på bilden nedan för att få energiråd!

Bilden visar in- och utflöden för "det linjära hushållet" på årsbasis.
Gäller 4-personers familj, energianvändning 80.000 kWh per år.

FlödesanalysMat och VarorBilHus

Upp