Rådgivning inom Energi, VVS och Miljö

Föreläsningar och info/tema-kvällar

Exergi B(y)råns Marcel Berkelder håller 50 - 60 föreläsningar per år.
Huvudsakligen i Västerbotten och Norrbotten. Det förekommer också utbildnings- och föreläsningsverksamhet utanför dessa två län.

Det har gjorts ett flertal veckoturnéer i Dalarna, Sörmland, Uppland och på några orter kring Gävle.
Föreläsningarna är mycket uppskattade tack vare förmågan att förklara svåra saker på ett begripligt sätt. (Som den äldre damen i Skutskär sa: "Jag har varit på en hel del föredrag under åren och egentligen aldrig förstått vad de här herrarna står och säger och visar med sina overhead bilder. MEN IKVÄLL HAR JAG PLÖTSLIGT FÖRSTÅTT ALLT!"


Även från företag, driftpersonal, ekonomer m fl hörs ofta uppskattande ord.
Ekonomi berör alla och de allra flesta kan och vill uttala sig. Ekonomi är dock inte alla gånger vetenskaplig.
Hur utvärderar man ekonomiskt? Pay Off eller LCC? Varken den ena eller den andra räcker, det finns dessutom ett antal till metoder. Vi pratar gärna teknisk livslängd, men sällan ekonomisk livslängd.

Ett urval föredrag och utbildningar:

-Klimp, energiplaner, klimatstrategier? Plan för Hållbar Utveckling! Kommunledningar i Norrbotten
-Prognoser för energipriser och bakomliggande mekanismer samt energieffektivtföretagande. Chefer för näringslivsutveckling i Norrbotten och 150-200 företagare i Norrbotten.
-Energikartläggning av Ripan i Kiruna. Ett turistföretag med en energiomsättning om 1600 MWh el/år samt 800 MWh fjärrvärme/år. Energieffektivisering samt konvertering från direktverkande el. För deltagare i energikartläggarutbildning. Näringslivsutvecklingschefer.
-Energideklarationer. Utbildningsseminarium i Luleå med 85 deltagare, samt utbildning för personalen på ett fastighetsbolag i Norrbotten.
-Vem tar priset? Föredrag för LRF, påolitiker i Västerbotten och Norrbotten m fl om energiprisutveckling och möjligheter för näringslivsutveckling inom jord- och skogsbruk inom energi.
-Utbildning för studiecirkelledare i solfångarbygge. Samarbete mellan Villägarna och Studieförbundet Vuxenskolan. I Kalix och Lycksele. oktober 2007 i Östersund.

Uppskattade föreläsningar för allmänheten

-Energiprisutveckling och kloka val
-Solen värmer bäst
-Solen värmer bäst och pellets värmer mest
-Pellets eller värmepump? Fjärrvärme!
-Bioenergi den enda möjliga uppvärmningsenergin
-Klimatpåverkan och energibehov, vad kan jag göra och hur påverkar det ekonomiskt?

Renodlade föredrag om

- värmepumpar
- pelletsteknik med de senaste produkterna
- direktverkande el, hjälp!
- vedeldning

De allra flesta föredrag utformas efter behov, utifrån ett visst tema. Det finns ett mycket omfattande föreläsningsmaterial som lätt kan anpassas och sammanställas till det som önskas.

Kostnaderna för ett föredrag är mycket små per deltagare.

Marknadsföring av föredrag är viktig för att arrangemanget skall bli lyckat.

-Annonsera 2 veckor i förväg som aptitretare.
-Annonsera ca 5 dagar i förväg med större annons.
-Annonsera helst med en mindre påminnelse dagen innan.

-Nyttja gratiskanaler som radio.
-Affischering fungerar bra som påminnnelse. Den är verkningslös om den görs som enda insats.
-Direktutskick är oftast effektiv, kostar ca 1 kr per utskick (exkl tryckkostnader) Kan utföras av föreningar.
-Använd djungeltelegrafen! DVS prata med vänner, bekanta, kollegor och marknadsför evenemanget den vägen.

KOM IHÅG att marknadsföring måste ske med flera metoder för att tränga genom mediebruset.

Upp