Rådgivning inom Energi, VVS och Miljö

Huset

Innehåll:

Se även: Dimensionering av värmepumpar ofta felaktig, artikel i Borrsvängen 1 2000.

Att veta utan att mäta

Här kommer några saker som man kan observera i sin omgivning och därmed få en ökad förståelse för energi. Detta kan vara ett bra sätt att synliggöra energi, som annars är lite abstrakt.

Att:
Spegeln i badrummet ska vara imfri på en halvtimme efter en dusch, annars är ventilationen otillräcklig.

Imma på badrumsspegel
Att:
Frosten på husfasaderna på vintern visar på ett tydligt sätt var värmen i huset försvinner ut genom väggen.

Rimfrost

På taket kan man titta på snötäcket, och på istappar längs takfoten. Är det mycket is och/eller lite snö kan det vara värmeläckage. Istappar på norra sidan när det inte varit töväder är ett klart bevis på värmeläckage. Snö på tak har förstås även med vindarna att göra.

Istappar
Att:
Luftfuktigheten inomhus tenderar vintertid att bli väldigt låg. Ett sätt att se detta är att observera om det ofta blir statisk elektricitet. Upplever du obehag av det, t ex torra slemhinnor, torr hud, skaffa då en luftfuktare. Följ skötselanvisningarna noggrant.
Att:
Fläktstyrd ventilation kan man kontrollera genom att hålla ett A4-papper mot donen, ett från- luftdon ska kunna suga fast ett A4-papper.
Att:
Tycker du att du har drag och vill kolla lite mer? Då kan du ta ett stearinljus och föra runt de platser du vill kontrollera, du ser på lågan hur mycket luften rör sig. VAR FÖRSIKTIG så att det inte uppstår brand.
Att:
När det är kallt ute -5C/-10C kan man kontrollera sina radiatorer (om man har vattenburet system) genom att känna efter att de är varma i överkant och betydligt svalare i underkant. Det visar att värmesystemet är injusterat och att radiatorerna lämnar ifrån sig lagom värme.
Att:
Röken från en vedpanna är vit vid uppstart fram till en timme efter uppstart. Därefter skall röken vara osynlig. Är röken grå eller t o m svart är pannans verkningsgrad lägre än 55%. Det betyder att man måste elda uppemot 50% mer ved än i en modern vedanläggning. Sommartid skall endast en svag luftdallring synas ovanför skorstenen.

Skorstensrök
Att:
En oljepanna skall endast ge vit rök. Är röken grå/svart är brännaren felaktigt inställd och förbrukar onödigt mycket olja. Kontakta sotaren för trimning och råd.
Att:
Kondens på insidan av fönsterna kan tyda på för dålig ventilation/för täta fönster. Prova att ta bort ett par decimeter tätningslist i överkanten av ett fönster. Se om det blir bättre.

Imma på fönster

Kondens på fönster (framförallt mellan fönster) behöver inte vara något farligt, utan kan bero på vind som skapar ett undertryck ute och övertryck på insidan av en yttervägg. Tryckskillnaden gör att inomhusluft pressas ut och vattenånga kondenseras mot det kalla glaset. Observera dock att kondens mellan fönster skall försvinna när vindförhållandena ändras. Gör det inte det kan det bero på att det råder övertryck inomhus vilket kan leda till allvarliga fuktskador i väggar och vindsbjälklag. Åtgärdas genom att göra det svårare för luft att komma in i huset (täta) och att göra det lättare för luft att lämna huset, t ex (extra) fläkt i badrum, bättre köksfläkt.

Upp till sidans topp

Förebyggande Underhåll

Tio goda (energi)råd

 1. Sänk temperaturen 1-2 grader inomhus
 2. Avläs el/olja/fjärrvärme och vattenmätaren vid varje månadsskifte
 3. Gör årsbudget för energianvändning/-kostnader och föjl upp den
 4. Gå husesyn in- och utvändigt 1 gång per år
 5. Ta fram en drift och skötselplan för huset
 6. Planera framtida investeringar, såväl funktionsmässigt, estetiskt som ekonomiskt
 7. Kontrollera de verkliga behoven innan du köper något och nöj dig inte med endast en offert
 8. Kräv och kontrollera energideklaration innan du bestämmer dig
 9. Att energieffektivisera innebär lägre driftskostnader och mindre miljöpåverkan - att spara pengar genom bättre avtal m m medför lägre driftskostnader men betyder inget för miljön. En sparad kilowatttimme behöver inte produceras!
 10. Starta nu

Checklistor

Att göra

Tidsintervall Åtgärd
Då och då
 • Rensa bottensilen i diskmaskinen
 • Rensa luddfiltret i tvättmaskinen
 • Luddfiltret i torktumlaren skall rensas efter varje körning.
 • Vattenkran till disk- och tvättmaskin skall stängas när maskinen inte används
En gång per månad
 • Läs av el/olje/fjärrvärmemätaren samt vattenmätaren
 • Bearbeta avlästa värden så att de kommer till nytta
Två gånger per år
 • Tvätta fettfiltret i spiskåpan/spisfläkten
 • Kontrollera vattenläckage vid:
 • Pannan och varmvattenberedaren
 • Tappställen Glöm ej utekranen!
 • Toalettstolar
Före eldningssäsongen
 • Städa bakom elradiatorer
 • Lufta vattenradiatorer och fyll på vatten i systemet vid behov
 • Frostsäkra utekranen
 • Ta in inomhus allt hushållskemikaliskt som är frostkänsligt
Efter eldningssäsongen
 • Stäng av cirkulationspumpen, men motionera den 1 gång/månad ca 15 min under sommaren
 • Passa på att kompletteringsmåla ute, maj/juni är de bästa målningsmånaderna
En gång per år
 • Torka av slingorna bakom kyl och frys
 • Beställ service av oljepanna eller värmepump
 • Kontrollera värmeåtervinningsagregatet om du sådant
 • Kontrollera vinden: läckage, möss, isolering på plats?
 • Kontrollera grunden: fuktfläckar, ventilationsöppningar
 • Torka rent frånluftsdon
 • Rensa/torka tilluftsventiler
 • Rensa hängrännor
 • Avsyna ytavrinning
Vart tredje år
 • Kontrollera reglerutrustningar: radiatortermostater, pannreglering- Kontrollera slangar till disk-, tvättmaskin och torktumlare
Vart åttonde år
 • Rensa överluftsspalter/ventiler i dörrar och väggar
 • Byt filter i vädringsluckor
 • Beställ rensning av ventilationskanaler
 • Byt slangar till tvätt och diskmaskin, kontollera fuktskadesäkringar
 • Kontrollera synliga elledningar
Efter 15 år
 • Nu är det dags att planera inköp av teknisk utrustning till huset.Planera inköp innan maskinen gått sönder så att man verkligen får det man vill ha och inte får det som finns på lager för tillfället

Upp till sidans topp

Att välja värmekälla

Här kan du jämföra olika värmekällors betyg ur privat respektive samhälleligt intresse

Betygsättning 1-5 där 1 är sämst och 5 är bäst. Jämförelsen är för en normal villa, dvs standard villa om 120 m2 med ekonomidel och 4 personers hushåll.

Tabell: Att välja värmekälla

 1. Bästa möjliga, etablerad, teknik förutsätts.
 2. Värmepumpens miljöpåverkan beror på vad den ersätter. Kräver den ny el t ex vid ersättning av olja, är denna el marginal el och kommer från kondenskraft i Europa. Den globala miljöpåverkan förändras inte nämnvärt jämfört med olja. Den lokal miljön förbättras. Ersätter värmepumpen eluppvärmning påverkas inte den lokala miljön nämnvärt, den globala förbättras!
 3. Betydelsen för den regionala ekonomin beror på vilka bränslen som används i Fjärrvärmesystemet. Kombinerad Värme-El produktion med biobränslen är mycket bra för den lokal ekonomin.
 4. Miljöpåverkas kan och gör det också, diskuteras. Miljöpåverkan beror på hur elen genereras. Kol- och oljekondens påverkar lokal och global miljö mycket, vindkraft påverkar miljön litet.


Upp till sidans topp

Hur har jag gjort själv?

Solfångare, elminskning ca 4000 kWh/år
Snålspolande duschhandtag Marcels hus Vindsisolering, från 12 cm sågspån till 40 cm ekofiber. 6000 kWh/år
Lågenergilampor. Ca 1200 kWh/år Fasadisolering, 95 mm. Ca 2000 kWh/år
Tilläggsisolering av grunden. Ca 1000 kWh/år Fönster, komplettering från 2 till 3 glas. Ca 1800 kWh/år
Vitvaror, byte till energi- och vatteneffektiva vitvaror.
Pannbyte, från olja 65% till ved 75-80%. Installation av acktankar, modifiering av panna med keramik och dragregulator, samt motdragslucka.

Resultat av dessa åtgärder

År 1985.

3,5 m3 olja + 10 000 kWh el.
2 vuxna. Ca 110 m2 i två plan.

Energikostnad (2009): 35 000 + 15 000 = 50 000 kr/år

År 2009.

Ca 20 m3 ved + 6 000 kWh VIND-el.
2 vuxna + 2 barn. 185 m2 uppvärmd yta.

Energikostnad: 4 200 + 2 500 =
6 700 kr/år


Upp