Rådgivning inom Energi, VVS och Miljö

Exergi B(y)råns Marcel Berkelder har utvecklat 6 st kalkylmallar i Excel.

Nyhet: Ny kalkylmall för solfångare nu till salu.
  • Ackumulatortankar. Hur stor tank behöver jag till min vedpanna?
  • Värmepump. Offertutvärderingshjälpmedel med kostnader dimensionering av värmepumpen och kollektorslang.
  • Pellets. Vilka är kostnaderna och besparingarna för pelletseldning jämfört med nuvarande energi. Beräknas tio år framöver, med diagram.
  • OVEPVPFJ. Jämförelsekalkyl för värmekällorna Olja, ved, el, pellets,värmepump och fjärrvärme. Jämför driftkostnaderna.
  • Tilläggsisolering. Mallen bygger en energibalans för aktuell byggnad. Isoleringsåtgärder för: Vind, Fönster, Fasad och Källarväggar beräknas tekniskt och ekonomiskt.
Mallarna är uppbyggda enligt principen en indata sida och en resultatsida där kundens namn fylls i (lämpliga att skriva ut och skicka med). I mallarna tas hänsyn till bl. a. Ort (ett trettiotal orter kan väljas i hela Sverige), husets konstruktion, uppvärmd area m m.
Mallarna är mycket enkla att använda. Med lite erfarenhet kan man få ut resultat inom ett par minuter.
Pris 750 kr/st exkl moms. Paketpris alla 6 st 2950 kr. Priser exkl moms. Ring eller maila till

och beställ. Kalkylmallarna skickas på CD eller diskett.ladda ner demo för pelletskalkylmallen
ladda ner demo för solvärmekalkylmallen
ladda ner demo för tilläggsisolerings och andra effektiviseringar-kalkylmallen
ladda ner demo för acktank-kalkylmallen

referenslista över kommuner/företag som köpt kalkylmallar NU 45 köpare inom såväl kommuner som företag!

GRATIS KALKYLMALL

I ett utbildningsprojekt utfört av bl a Norrbottens Energikontor ingick Livs Cykel Kostnadsberäkning, LCC. För att förklara matematiken togs en speciallektion i LCC fram av Exergi B(y)rån. I arbetet med materialet togs även en förenklad LCC kalkylmall i Excel fram. Obeservera att mallen inte följer EneU 2000 (eller senare). mallen är främst avsedd för att visa matematiken. LCC är en metod som pedagogiskt är svårförklarbar, med kalkylmallen blir det något enklare.
I handledningen finns svar på de flesta frågor som kan dyka upp. Observera att mallen är låst med ett lösenord, lösenordet finns i handledningen för att enklet kunna göra anpassningar, bl a om komlumnerna inte är tillräckligt breda, måste man först lösa upp med lösenordet och sedan kan man anpassa utseendet. Mallen kan laddas ner här: LCCkalkylmall

Upp