Rådgivning inom Energi, VVS och Miljö

Maten

Innehåll:


Äta för mindre energiåtgång och bättre miljö

Energiåtgången för mat är ca 10.000 kWh/pers och år. I det ingår all energi från odling, skörd, förvaring, råvarubearbetning, lagring, transport, lagring, hemtransport, lagring, tillagning...

Energin i matkedjan är i mycket hög grad el (högvärdig energi, exergi=0,98) och fossila, ändliga bränslen.

Mat och energi och miljöpåverkan är ett komplext system av variabler och inte minst en fråga om smak. Att göra mat och dess framställning till en matematisk fråga förefaller osmakligt. Det finns dock möjligheter att välja. Vad kan driva utvecklingen i positiv riktning?

Välj!

Lokalproducerat. Kortare lagringstider, kortare transporter, större kontrollmöjlighet av vad du äter. Trots att det kan blir något dyrare är det ett val som inverkar positivt på utvecklingen av din region. OBS! transporten av lokalproducerade matvaror kan ibland vara energi-ineffektiva, p g a för små kvantiteter. Väljer du sådana produkter oftare kan transporterna effektiviseras.

Välj!

I andra hand produkter och råvaror som inte transporterats över halva jordklotet. Exempelvis apelsinjos kommer nästan uteslutande från Brasilien. Mycket goda och nyttiga juicer och bärdrycker produceras på närmare håll.

Välj!

Råvaror och tillaga mat själv. Det ger kortare och mindre energikrävande förvaring, oftast mycket kortare transporter. Färdig mat och halvfabrikat transporteras ofta långväga och förvaras på energikrävande sätt. Med självutvalda råvaror har du också bättre kontroll på vad du äter.

Välj!

Att äta vegetariskt oftare. Näringsämnen (främst protein) i kött kräver ca 8 ggr mer energi än motsvarande i vegetariska matvaror. När du väljer att äta kött, ät då kött från fribetande djur såsom får, älg och ren. Fisk som är fångad lokalt/regionalt är också mindre energikrävande än gris- och nötkött. Dessutom är fettet i fisk nyttigt!

Välj!

Att odla själv. Gå ihop några grannar och odla potatis och morötter. Det är enkelt och roligt. Att ligga och gallra morötter en dag med vänner och grannar ger tid till att umgås med gott fika och till att utbyta många tankar och funderingar.


Kakelungsmakare Peder Nyström i ett potatisland för 5 familjer
Skörden brukar bli närmare 1000 kg potatis och 500 kg morötter. Foto M. Berkelder


Upp till sidans topp

Maten - en svår fråga

Och kom ihåg: mat och energi och miljöpåverkan är en mycket svår fråga. Så svår att nästan ingen törs ta tag i den. Men du kan! Man behöver inte veta vad som är allra bäst för att bli bättre. Och så länge kunskapsnivån om mat och miljöpåverkan är så låg är det möjligt att göra fel.

Ett exempel på svårigheten att väjla rätt

Tomater odlas i Sverige och bl a på Kanarieöarna. Sommartid har vi oftast svenska tomater i butiken och höst vinter och vår tomater från öarna. Naturvårdsverket har kommit fram till att svenska tomater kräver ca 10 ggr mer energi än tomater från kanarieöarna, trots att dessa flygs till Sverige. Detta beror på att svenska tomater odlas mestadels i oljeuppvärmda växthus. Oljeuppvärmning därför att producerande företag ej betalar energiskatt och får dra av moms.2009 kan man påstå att de flesta växthusen i Sverige har konverterat till uppvärmning med framförallt bioenergi. De negativa klimateffekterna blir därför mycket mindre och att flyga från Kanariörana kan tyckas vara onödigt. Växthusodlingarna i Hällnäs har gått över från 1000 m³ olja/år till flis som man tillverkar i egen regi av många olika råvaror.


Upp till sidans topp

Vill du veta mer?

Beställ och läs "Att äta för en bättre miljö" Naturvårdsverket. Rapport 4830 Beställningsadress: Naturvårdsverket, Kundtjänst, 106 48 Stockholm. Tel: 08-698 10 00

E-post:
kundtjanst@environ.se
Internet:
www.environ.se

Upp