Rådgivning inom Energi, VVS och Miljö

En personlig reflektion

Syftet med energideklarationer är gott, det kommer faktiskt från klimatöverenskommelsen i Kyoto (december 1997).
Så som med andra liknande system (exempelvis kvalitetssäkring, miljöledningssystem m m.), handlar det att få ordning och reda på verksamheten genom insamlande av data för byggnaden(erna). Det är uppgifter om byggnadens konstruktion med uppvärmda ytor, vindsisolering, fönsterstandard, uppvärmningssystem m m.
Det innebär också att man samlar uppgifter om OVK (obligatorisk ventilationskontroll) och om radonmätning har gjorts.

Deklarationerna måste därför ses som ett gott försök att komma tillrätta med byggnadernas klimatpåverkan. Givetvis är ekonomin också en drivande faktor.
Erfarenheterna från energikartläggningar är att kostnaderna för en sådan kartläggning (eller deklaration) oftast kan tjänas in första året genom enkla åtgärder.
Viktig för fastighetsägaren är att inse att så är fallet och att en välgenomförd deklaration ska kunna fungera som underlag till energieffektiviseringsarbete och till en underhållsplan.
Många byggnader har idag tyvärr eftersatt underhåll och energi-/värmesystem som inte är särskilt effektiva. Det är ett arv från tiderna då energin var billig.

Energideklarationerna ger en möjlighet till att uppgradera byggnaderna så att de både blir mer energi- och klimateffektiva samtidigt som komforten ökar och kostnaderna för energi minskar.
En bra ledtråd är att ta fram nyckeltalen för byggnaden som visar värmebehov i kWh/m² samt elbehov i kWh/m². Detta visar vilka byggnader man ska satsa resurserna på. (med m² menas uppvärmd area i m², med högre temperatur än 10 °C)

Det finns företag på marknaden som erbjuder energideklaration till en väldigt låg kostnad, betänk då att man oftast, i bästa fall, får det man betalar för.

2008-11-04,
Marcel Berkelder
energi- och klimatrådgivare,
certifierad energiexpert

Upp