Energideklaration

Generell information. Exergi B(y)rån utför inte tjänsten efter aug 2023.

En energideklaration är giltig i 10 år.
Kortfattat så skall följande typer av byggnader energideklareras

  • där det finns ett hyresförhållande
  • som regelbundet besöks av allmänheten och är större än 250 m²
  • alla byggnader inklusive villor, vid försäljning

En energideklaration upprättas av en certifierad energiexpert. På Boverkets hemsida kan du hitta dessa experter. under ”nyttiga länkar”

En energideklaration registreras av energiexperten i Boverkets databas Gripen. På Boverkets hemsida kan du kolla om aktuell byggnad är energideklarerad.
Där kan du också se om byggnaden är undantagen från deklarationsplikt.

Villadeklaration görs i flera steg:
Du kontaktar en energi expert (eller flera om du vill se prisbilden)
Energi experten utför en besiktning av byggnaden. För en vanlig villa tar det 1-1,5 h.
Experten utför energibalansberäkningar och beräkningar av åtgärder, energimässigt och ekonomiskt.
Deklarationen registreras i Gripen och villaägaren får en kopia på den samt annan dokumentation som visar energiberäkningar mm.

Deklaration av större byggnader görs på liknande sätt. Besiktning utförs alltid på plats. OVK protokoll där det framgår flöden och energidata är viktiga. OVK reglementet säger också att OVK skall utgöra bland annat underlag för energideklaration.

Gå till ”ladda ner” för att ladda ner pdf versionen av blanketten för energideklaration. Eller klicka här http://exergi.se/wp-content/uploads/2020/02/XRGI-Ener-dekl.pdf

Tema av Anders Norén