Energikartläggning

Energikartläggning av en verksamhet kan ha olika syften och mål.

 • Min erfarenhet är att ”minska energiförbrukningen” visar på att kunden bör tänka till lite till.
  Energi är konstant,den kan inte förbrukas.
  Det visste farbrorn på bilden  redan 1845.

   

  James Joule
  OK det var ju lite metafysiskt.

 • Att minska sin energianvändning är jätteenkelt. För att tala om hur man gör det tar jag inte mer betalt än 999 kr.

Att bli energieffektiv med optimering av kostnader gentemot nyttan samt minimering av klimat- och miljöpåverkan är lite mer komplext och kostar därefter.

Verksamheter som vill ”minska energiförbrukningen” bör noga tänka igenom:

 1. Vad har vi för rimliga nyckeltal för vår verksamhet som kan visa att vi blir mer effektiva? kWh/m², kWh/m³ produkt, kWh/förpackning eller rent av energikostnad i förhållande till omsättning?! Utsläpp av ton CO2
  Nyckeltal är i första hand till för den egna verksamheten. De ska vägleda företaget med hänsyn till företagets specifika förutsättningar.

   

 2. Vad vill man åstadkomma?
  • sänkta kostnader eller bromsa kostnadsutveckling
  • minska miljöpåverkan
  • reducera klimatpåverkan
  • ”green wash” genom miljöcertifiering

En energikartläggning består av följande steg:

 • Inventering på plats. Det innebär besiktning med registrering av allt inom verksamheten som påverkar energibehoven. Det kan vara isoleringsmaterial, typ och tjocklek. Fönsterkvalitet. Effekter och drifttider för motorer, värmepaket. Transportbehoven m m.
  Det innebär också insamling av data för elektrisk ström, bränslen, fordonsbränslen, vatten, luftomsättningar m m.
 • Analys av energistatistik och analys av insamlad data från besiktningen
 • Bygga energi-, värme och elbalanser. (kom ihåg att energi inte kan för brukas in = ut.) I speciella fall kan man även upprätta luft och fukt balanser (ishallar, simhallar)
 • Utifrån energibalanser och data för utsläpp samt företagets/verksamhetens ambitioner kan man sammanställa åtgärdspaket. Där ingår ekonomiska utvärderingsmetoder för lönsamhetsbedömning. 
 • Allt sammanställs i en rapport.

Några exempel på utförda energikartläggningar

11 st större anläggningar i Västerbotten, i uppdrag av Länsstyrelsen

 • (trä)industrier
 • turistanläggningar

 

7 st snabbmatsrestauranger i hela Sverige

Fiskodling

Fritidsanläggning med ishall bollhall m m

Marcel har gjort energikartläggningar på flertalet ishallar, Piteå, Vindeln, Malå, Umeå, Lycksele

Hotell och konferensanläggningar, skolor


Tema av Anders Norén