Mätutrustning

OVK

För ventilationsbesiktning är mätutrustningen omfattande:
– donmätning med stosar med tillhörande flödes/hastighetsmätare


– aggregatmätning med varmtrådsanemometer, traversering i kanaler.


Prandtl-rör för stora kanaler, med tryckdifferensmätare.
– aggregatmätning med inbyggd strypfläns (eller dyl) samt delflödesmätning med strypfläns sker med tryckdifferensmätning.
– diverse tillbehör såsom temperaturmätare, tångampèremätare med funktioner för Skenbar effekt, verklig effekt m m.

Termografering

Testo 872 med bluetoothkopplad mätate för omgivningstemperatur och luftfuktighet

Fuktmätning

Termograferingskamera Testo 872, flertalet fuktmätare, med ”pins” och flera med icke förstörande för olika djup i olika material.

Elanalysinstrument

CA 8334. Ett instrument som kan logga 3 fas el. Analyser av
– spänning
– ström
– skenbar effekt
– aktiv och reaktiv effekt
– cos phi
– vagabonderande strömmar
– övertoner

Rökgasanalys
Testo 330-1 Ll
Ett mätinstrument för analys av förbränningsanläggningar: Allt från villapannor för ved och pellets till större pannanläggningar.
Instrumentet mäter
– syrehalt
– koldioxid
– verkningsgrad
– kolmonoxid
– kväveoxider, NOx

Tema av Anders Norén