Kostnader för tjänster

Den gyllene konsultregeln är:
Utför jobbet till 20% så att kunden är nöjd till 80% och ta betalt för 100%.

Vill ni ha det så, finns det andra konsulter på marknaden.
Jag föredrar i första hand 100 % nöjda kunder. Men det är klart jag vill ju kunna leva på mina utförda tjänster.

Upphandling

Människan har blivit jordens dominerande art. Så dominerande att man talar om en ny geologisk era, antropocen.
Varför människan blivit så dominerande är i första hand tack vare samarbete.

Konkurrens är bra inom idrott, inom affärsverksamhet kan den vara bra kortsiktigt ekonomiskt. Konkurrens är prispressande i bästa fall. I många fall kan det leda till kvalitetsfall.

Jag har många gånger fått uppleva att upphandling slagit ut kvalitet till förmån för lågt pris.

Därför föredrar jag att samarbeta med kunder som vill ha kvalitet, som vill ha långsiktighet och förtroende.

Jag kan lämna offert i en upphandling men då skall det framgå mycket tydligt att upphandlaren värdesätter kvalitet och erfarenhet och att dessa också ingår i upphandlingens utvärdering. Lägst pris kan och vill jag inte konkurrerar med. Min ambitionsnivå är för hög för det, jag vill göra ett gott jobb.

Kostnader

Jag tillämpar vanligt konsultarvode. För resor, logi m m tillkommer omkostnadsersättning till självkostnadspris.

Några riktlinjer:

Utbildningar, seminarier ca 15 000 kr exkl moms per halvdag, exkl omkostnader.
Villadeklaration 6000 kr inkl moms exkl omkostnader. Tjänsten upphör efter aug 2023.
Energiprestandaberäkning från 3000 kr exkl moms, beroende på omfattning. Industribyggnader och komplexa byggnader på löpande räkning.

Tema av Anders Norén