Aktuellt och inaktuellt2020 ett nytt år. En epok av Energi- och klimatrådgivning är slut.
Sedan 4 aug 1998 har Marcel varit EKR i många kommuner i Västerbotten och i Norrbotten.

Från och med 1 jan 2020 blir det energikartläggning, -prestandaberäkningar och – deklarationer. Till det OVK besiktningar och utbildningar/föreläsningar.

2019 Energikartläggning av en alpinanläggning, träindustri och 2 st hotell varva ett med tillhörande camping. (förutom allt annat förstås)

2018 Inköp av avancerad värmekamera, Testo 872. Med den kan man spåra värmeläckage, luftläckage, fuktskador och överbelastningar i elsystem och exempelvis överhettade lager i motorer m m.

Bilden visar brister i fönsterkonstruktionen. Mellan innerbåge och övre sidan av bottenstycket av karmen är det en köldbrygga på ca 10 mm. Det syns tydligt på den mörkblå färgen. Samma syns i den vertikala delen mellan båge och mittkarmstycke.
(Bilden är konverterad från IR image till jpg vilket medför kvalitetsförsämring)Tema av Anders Norén