Aktuellt och inaktuellt

2023
Året då Marcel fyller 66 år.
Certifieringen som energiexpert upphör 29 aug. Efter det datumet görs inga energideklarationer längre.
För att göra energiprestandaberäkningar krävs ”tillräckliga kunskaper”. De anser jag mig ha.
Därför blir det någon per månad. Några villor, några hallar m m.

Föreläsningar gör jag nu och då. Bl. a.
Energitillsyn för miljöinspektörer
– Lycksele i maj, flertalet kommuner i inlandet.
– Umeå i augusti, ca 30 deltagare.

2022 Pandemin ställde in många uppdrag i början.
Mot slutet av 2020 och under 2021 kom det ändå igång med några större och mindre uppdrag. Osäkerheten om utvecklingen gjorde att avveckling av verksamheten inleddes.
Under 2022 fyller Marcel 65 år och kommer att ta enstaka uppdrag inom energideklaration, energiprestandaberäkning och någon energikartläggning.
I slutet av mars gick 10 års OVK funktionärs certifiering ut och den förnyas inte.

2021 Detta år blir det såsom förra året en hel del jobb på kontoret. Energiprestandaberäkningar, några föreläsningar via Teams/Zoom m m.
Energideklarationer blir säkert ett antal.
OBServera att OVK är extra viktig i pandemitider!
Annars tänker jag åka skidor när det går. Träna annat och hjälpa barn och barnbarn.

2020 ett nytt år. En epok av Energi- och klimatrådgivning är slut.
Sedan 4 aug 1998 har Marcel varit EKR i många kommuner i Västerbotten och i Norrbotten.

Från och med 1 jan 2020 blir det energikartläggning, -prestandaberäkningar och – deklarationer. Till det OVK besiktningar och utbildningar/föreläsningar.

2019 Energikartläggning av en alpinanläggning, träindustri och 2 st hotell varva ett med tillhörande camping. (förutom allt annat förstås)

2018 Inköp av avancerad värmekamera, Testo 872. Med den kan man spåra värmeläckage, luftläckage, fuktskador och överbelastningar i elsystem och exempelvis överhettade lager i motorer m m.

Bilden visar brister i fönsterkonstruktionen. Mellan innerbåge och övre sidan av bottenstycket av karmen är det en köldbrygga på ca 10 mm. Det syns tydligt på den mörkblå färgen. Samma syns i den vertikala delen mellan båge och mittkarmstycke.
(Bilden är konverterad från IR image till jpg vilket medför kvalitetsförsämring)

Tema av Anders Norén